Hírek

Felhívás javaslattételre a „Diáksportért Díj Krajcs Gábor Emlékére” díjra 2024.

A diáksport területén kiemelkedő szakmai tevékenységet végzők elismerésére „Szandaszőlős Diáksportjáért Alapítvány Krajcs Gábor Emlékére” alapítói 2019. évben létrehozzák a „Diáksportért Díj Krajcs Gábor Emlékére” díjat.

A díj minden olyan (szakmai vezető, szakmai segítő, edző, pedagógus, bármilyen módon szakmai háttérmunkát végző) személynek vagy közösségnek adományozható, aki Szolnok város diák- és ifjúsági sport életében kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett, a diákok sportpályafutásának elindításában, a sportra, ezen keresztül az egészséges életmódra nevelés terén közösségépítő munkájával példát mutat vagy mutatott.

A díjat évente egy személynek vagy közösségnek lehet odaítélni az alapítvány kuratóriumának döntése alapján.

A díj adományozását javaslattétellel bárki kezdeményezheti, amely javaslatnak tartalmaznia kell

  • a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, címét,
  • az elismerni kívánt tevékenység, életút rövid bemutatását,
  • a javaslattevő értékelő véleményét

A javaslat kiterjedhet a pályájuk aktív szakaszában lévő szakemberek munkájának elismerésére, illetve életműdíj adományozására is.

A javaslatokat 2024. január 31-ig lehet eljuttatni a „Szandaszőlős Diáksportjáért Alapítvány Krajcs Gábor Emlékére” Kuratóriuma címére

  • elektronikusan (krajcsg.alapitvany@gmail.com ),
  • vagy postai úton. (5008 Szolnok, Kaffka Margit utca 26.)

A felterjesztéshez csatolható bármilyen dokumentum, amely bizonyítja a jelölt kiválóságát.

A díj minden évben a kuratórium által meghatározott időpontban – 2024. évben előreláthatólag február hóban. – ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

A díj ezüst emlékplakettből, a díjat tanúsító oklevélből és az alapítvány kuratóriuma által meghatározott összegű pénzjutalomból áll.

Szolnok, 2024 január 03.

A „Szandaszőlős Diáksportjáért Alapítvány Krajcs Gábor Emlékére” Alapítvány Kuratóriuma